Barnmat

Amning är alltid bäst för ditt spädbarn. Med modersmjölken får ditt barn alltid den optimala och för pågående utvecklingsprocess anpassade födan. Modersmjölken anpassar sig på ett unikt och helt naturligt sätt till småbarnets kostbehov. Modersmjölk innehåller en mängd värdefulla närings- och försvarsämnen som är viktiga för barnets utveckling och för aktivering av immunförsvaret.  Amning stärker inte bara spädbarnet kroppsligt, utan även mentalt och garanterar en hälsosam utveckling. Den intensiva kontakten vid amning mellan mamma och barn ger dessutom en oersättlig känsla av harmoni och trygghet.

Därför rekommenderar Holle för de första sex månaderna enbart amning och för de därpå följande sex månaderna amning i kombination med åldersanpassad och balanserad barnmat.