Amningsfas

Naturligtvis det bästa: modersmjölk¨

Amning är alltid bäst för ditt spädbarn. Med modersmjölken får ditt barn alltid den optimala och för pågående utvecklingsprocess anpassade födan. Modersmjölken anpassar sig på ett unikt och helt naturligt sätt till småbarnets kostbehov. Modersmjölk innehåller en mängd värdefulla närings- och försvarsämnen som är viktiga för barnets utveckling och för aktivering av immunförsvaret.  Amning stärker inte bara spädbarnet kroppsligt, utan även mentalt och garanterar en hälsosam utveckling. Den intensiva kontakten vid amning mellan mamma och barn ger dessutom en oersättlig känsla av harmoni och trygghet.
Därför rekommenderar Holle för de första sex månaderna enbart amning och för de därpå följande sex månaderna amning i kombination med åldersanpassad och balanserad barnmat.

Naturligt bra försörjd

Naturligt bra försörjd

Holles mjölkprodukter har utvecklats enligt modersmjölken som förebild. Om du för tillfället inte ammar eller inte längre ammar alls, har du här ett utmärkt alternativ för barnmat åt ditt spädbarn. Den ekologiska modersmjölksersättningen 1 är speciellt anpassad till spädbarnets behov och innehåller alla näringsämnen som din bebis behöver under de första sex livsmånaderna. Mjölken för modersmjölksersättningen hämtas från kor i ekologiskt och dynamiskt drivet lantbruk. Noggranna analyser och Demeter-mjölkens kvalitet bildar en pålitlig grund för en sund och välsmakande flasknäring.

Den ekologiska modersmjölksersättningen 1 kan från födelsen ges som enskild flasknäring, som tillskott under amningen eller i anslutning till amningen fram tills barnet kan födas med vanlig barnmat. Under avvänjningsfasen från modersmjölk lämpar sig den ekologiska modersmjölksersättningen optimalt som tillskottsföda.

Flasknäring i samband med barnmat

När du ska avvänja barnet från modersmjölken eller växla från den ekologiska modersmjölken 1 till annan tillskottsnäring baserad på mjölk, beror starkt på ditt barns individuella behov.
Så länge ditt barn är mätt och belåtet kan du fortsätta med den vanliga mjölken. Från den sjätte månaden och när du har börjat med fastare barnmat är en problemfri övergång till den ekologiska tillskottsnäringen/modersmjölksersättningen 2 möjlig. Tillskottsnäring baserad på mjölk är beståndsdel av en blandad näring med flask- och vällingmat och bör inte ges enbart som flasknäring.
För äldre spädbarns stigande näringsbehov lämpar sig från den tionde månaden den ekologiska tillskottsnäringen/modersmjölksersättningen 3. Även i samband med familjemåltider rekommenderar vi att fr.o.m. den tolfte månaden fortsätta att ge barnet den särskilt utvecklade ekologiska tillskottsnäringen/modersmjölksersättningen 4. På sätt kan du vara säker att ditt barn tillgodoses med optimala mängder äggvita och näringsämnen.