Barnmatsfas

Övergången till barnmat sker allra helst parallellt med den långsamma avvänjningen från modersmjölken, oftast kring den sjätte livsmånaden. Då alla barn är olika finns det inte den ”perfekta tidpunkten” att börja med fastare barnföda. Vissa spädbarn har redan efter fem månader lust att äta barnmat, andra först efter sju eller åtta månader. Viktigt är dock att mamman tillgodoser både barnets och sina egna behov.

 Varje barn har sina egna unika behov och vet själv exakt vad det vill ha och när det smakar bäst. Beakta produktinformationen och lägg märke till ditt barns reaktioner i samband med födan – på så sätt finner du rätt när du vill sammanställa ditt individuella matschema.

Att börja med barnmat

Introduktionen av den första vällingen är ett stort steg för ditt lilla barn. Fastare föda är något helt nytt. Barnet följer nu nya smakupplevelser och även nya reaktioner från kroppen på den annorlunda maten.
Ge dig själv och ditt barn en viss tid för anpassning och börja ge den nya maten steg för steg. Några skedar i början räcker gott och nog. I regel behöver ett spädbarn en vecka för att vänja sig vid ny mat. Med lite tidsavstånd mellan introduktionen av nya livsmedel är det lättare att upptäcka om ditt barn tål maten eller om det reagerar allergiskt samt att observera hur det nya tillskottet påverkar ditt spädbarns matsmältning och avföringsfasthet. På så sätt kan du reagera snabbt och eventuellt använda annan tillskottsnäring.

Vällingmåltiderna ersätter så småningom amningen resp. flasknäringen. Allra bäst är det om du vid lunchtid ger barnet de första skedarna med grönsakspuré innan du ammar. Öka mängden långsamt tills hela amningsfasen har ersatts med grönsakspuré. Från månad till månad rekommenderar vi sedan att även ersätta kvälls- och eftermiddagsamningen genom måltider med mjölkvälling resp. fruktpuré.