Ekologisk modersmjölksersättning/tillskottsblandning steg 2

Viktig information

Amning är den bästa näringen för din bebis. WHO och Holle rekommenderar därför uteslutande amning under de första 6 månaderna och därefter amning i kombination med en åldersanpassad och balanserad barnmat för spädbarn. Konsultera fackpersonalen i din vårdcentral (barnläkare, rådgivning för mödrar, barnmorska) om ditt barn behöver tillskottsnäring eller om du inte längre ammar.

Vill du ha mer information om den ekologiska modersmjölksersättningen steg 1 som näring för ditt spädbarn?


ja, fortsätt nej, tillbaka