Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarhet från början

För mer än 80 år sedan började vi hos Holle producera spädbarnsmat från Demeter-råvaror. Som tillverkare av spädbarnsmat är vi medvetna om att vi bär ett särskilt ansvar – för miljön, för våra spädbarn och för deras framtid. Därför har det i alla tider ingått i våra grundvärden att arbeta för hållbarhet och att engagera oss i samhället. Vår affärsverksamhet är inriktad på att även kommande generationer ska kunna leva i en hälsosam miljö. Konkret betyder detta att vi satsar stort för att förverkliga olika idéer och projekt som kontinuerligt ska bidra till Holles hållbarhetsmål.

I en väsentlighetsanalys har vi identifierat sex fokusområden, vilka i avseende på hållbarhet har största relevans för oss och våra intressegrupper och förmodligen även kommer att ha det i framtiden. För att kunna skildra och förmedla dessa fokusområden samt våra hållbarhetsinitiativ i de olika områdena har vi utvecklat en symbol: Hållbarhetsaxet. Symbolen finns på våra förpackningar och kommer att beskrivas närmare i vår kommande hållbarhetsrapport .

Under vår ”Återvinna mark-kampanj” engagerar vi oss för ett globalt klimatskydd. Sedan början av 2013 kompenserar vi CO2e-emissionerna som uppstår vid produktionen av våra mjölknäringar för spädbarn. Från november 2014 är dessutom Holles sädvällingar/gröt samt alla Holle mjölkvällingar/gröter neutrala. Emissionscertifikaten får vi via biodynamiska kompostprojekt från Soil & More i Egypten och Sydafrika.
Dessutom stöder vi olika projekt som främjar den naturliga mångfalden istället för genteknik.