CO2e-neutrala produkter

CO2e-neutrala produkter

Under mottot ”Återvinna mark“ engagerar vi oss för ett globalt klimatskydd. Sedan början i 2013 kompenserar vi CO2e-emissioner, som uppstår vid produktionen av våra mjölkprodukter för spädbarn, via kompostprojekt i regi av Soil & More i Egypten och Sydafrika. Sedan november 2014 är dessutom Holles sädvällingar/gröt och mjölkvällingar/gröt CO²e-neutrala.
CO²e-neutral betyder att produkterna, från lantbrukaren via produktionen till leveransen till storhandeln, är CO²e-neutralt tillverkade. Tack vare vårt engagemang i Egypten görs sedan början av 2013 årligen 35 hektar (350 000 kvadratmeter) ökenland odlingsbart och kan användas för projekt inom ekologiskt jordbruk. Det motsvarar ca 45 fotbollsplaner (FIFA-norm). I Sydafrika återvinns sedan 2008 i stor omfattning kommunalt grönavfall till högvärdig planteringsjord medan man samtidigt årligen sparar in ca 60 000 ton CO²e. Holle engagerar sig här sedan mitten av 2013.