Hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport

Den första Holle-hållbarhetsrapporten – vägledande för en kontinuerlig förbättringsprocess

Vår första hållbarhetsrapport är en viktig milstolpe för oss. Med rapporten har vi möjlighet att både inåt och utåt tydliggöra vilka konsekvenser vår affärsverksamhet medför. Men även vilka förändringar vi vill genomföra för att möta utmaningar i framtiden. I samband med hållbarhetsrapporten vill vi helt öppet och redovisbart visa vad vi har åstadkommit i hållbarhetsfrågan, vilka utmaningar som finns kvar och hur vi vill hantera vår gemensamma framtid.

Hållbarhetsrapport 2013/2014 Hållbart från början