Impressum

Så kan du kontakta oss

Holle baby food AG

Lörracherstrasse 50

4125 Riehen
Schweiz

Telefon: +41 (0)61 555 07 00
Fax: +41 (0)61 555 07 09

Epost: babyfood@holle.ch
Internet: www.holle.ch

Impressum

Holle baby food AG  |  Lörracherstrasse 50  |  4125 Riehen  |  Schweiz

Handelsregister Kanton Basel-Stadt, Hauptregister: CH-270.4.001.683-6

Momsnummer Schweiz: CHE-105.068.738

Omsättningsskatt-identifikationsnummer: DE 812979428

Eko-kontrollnummer: DE-ÖKO-001

Ansvarsfriskrivning

Vi, Holle baby food AG, bedriver webbsidan www.holle.ch.

På webbsidan erbjuder vi bl.a. råd och information inom personlig hälsa och näring. Dessa råd och upplysningar har vi sammanställt efter bästa kunskap. De bidrar till allmän information och utgör ingen individuell konsultation avseende näringsrelaterade eller medicinska frågor. De kan inte ersätta en konsultation hos experter, som t.ex. läkare eller dietister. Det går heller inte att helt utesluta eventuella stavfel eller felaktiga uppgifter. Därför frånsäger vi oss allt ansvar för aktualitet, felfrihet, fullständighet eller kvalitet av den tillhandahållna informationen.

Ersättningskrav mot oss som avser skador av materiell eller immateriell karaktär och har orsakats p.g.a. användning eller icke användning av den erbjudna informationen eller råd etc. resp. orsakats av användning av felaktig eller ofullständig information utesluts principiellt, såvida det inte går att bevisa att vi har agerat uppsåtligt eller grovt vårdslöst. I det fall våra sidor innehåller felaktig information och/eller fel samt tredje parts rättigheter har inkräktats medges endast ansvar vid grov vårdslöshet.

Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att utan särskild varsel förändra, komplettera eller ta bort information eller att tidvis eller slutgiltigt dra tillbaka publikationen.

Vår webbsida innehåller länkar till andra Internetsidor. För alla länkar på vår webbsida gäller: Vi förklarar uttryckligen att vi inte har något inflytande över gestaltning och innehåll på länkade sidor. Trots noggranna kontroller frånsäger vi oss allt ansvar rörande innehåll på externa länkar. För innehållet i den länkade sidan är endast och uteslutande dess ägare/operatör ansvarig. Därför utesluter vi ett ansvar för innehållet på den länkade sidan.

Samtliga texter på dessa webbsidor är upphovsrättsligt skyddade. Ordagranna eller kongeniala citat är endast tillåtna med föregående skriftligt godkännande och vid uttrycklig hänvisning till främmande upphovsrätt. Överträdelser kommer att bekämpas rättsligt.


Google Analytics

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (“Google“). Google Analytics använder s.k. ”cookies”, textfiler som sparas i din dator och som möjliggör analyser av webbsidans användning.
Informationen som alstras via cookien omfattar uppgifter om användningen av denna webbsida (inklusive din IP-adress) som skickas till en server hos Google i USA och sparas där. Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbsidan, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbsidan till webbsidans ansvarige och för att kunna utföra andra tjänster i samband med användning av webbsidan och Internet. Eventuellt kommer Google även överföra informationen till tredje part, såvida lagen föreskriver detta eller tredje part bearbetar data på uppdrag av Google. Google kommer aldrig att sammankoppla din IP-adress med annan information från Google.
Du kan förhindra installationen av cookies genom motsvarande inställning i din webbläsares programvara; vi vill dock påminna dig om att du i så fall eventuellt inte kan använda samtliga funktioner på denna webbsida i full omfattning. Genom att du använder denna webbsida förklarar du att du är införstådd med bearbetningen av dina insamlade data genom Google på det tidigare beskrivna sättet och för det ovan angivna ändamålet.
Du kan alltid med framtida verkan upphäva tillståndet för Google Analytics att samla in och använda din IP-adress. Mer information i detta ämne finns på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.