Integritetspolicy

Integritetspolicy

Med EU:s allmänna dataskyddsförordning, som från den 25 maj 2018 gäller för hela Europa, och art. 13 i den schweiziska federala författningen samt de federala dataskyddsbestämmelserna i Schweiz (Datenschutzgesetz, DSG) som stöd har varje person rätt till skydd av den personliga integriteten och till säkerhet mot missbruk av de personliga uppgifterna. Vi beaktar och följer dessa bestämmelser. Personliga uppgifter behandlas under största sekretess och kommer inte att säljas eller vidarebefordras till tredje part. Den schweiziska uppdragstagaren (tjänsteleverantör) är enligt art. 7 DSG skyldig att skydda personliga uppgifter med hjälp av tekniska och organisatoriska åtgärder. Denna skyldighet konkretiseras i artiklarna 8 - 10 DSG.

I nära samarbete med våra leverantörer av värdtjänster anstränger vi oss att skydda databaserna mot extern åtkomst, förlust, missbruk eller förfalskning så bra som möjligt. Vi vill hänvisa till att en internetbaserad överföring av data inte kan utesluta säkerhetsbrister, ett komplett skydd mot åtkomst av tredje part är således omöjligt.

Cookies

På vår sida använder vi s.k. cookies för att kunna identifiera en flerfaldig användning av vårt erbjudande av användaren/innehavaren av internetanslutningen. Cookies är små textfiler som läggs in och sparas i din dators webbläsare. De används för att optimera vår webbplats och våra erbjudanden på internet. Det handlar då för det mesta om s.k. ”sessionscookies” som tas bort efter att du har besökt sidan. Delvis ger dock dessa cookies information för att automatiskt kunna identifiera dig igen. Denna återidentifiering sker på grund av den i cookiefilerna sparade IP-adressen.  IP-adressen anonymiseras direkt efter registreringen och innan den sparas, dvs. IP-adressernas 3 sista tecken chiffreras innan de sparas anonymiserat.

Den på så sätt insamlade informationen används för att optimera våra erbjudanden och underlätta din åtkomst till vår sida. Du kan förhindra installationen av cookies genom en motsvarande inställning i din webbläsare; vi vill då dock påpeka att du eventuellt inte kan utnyttja samtliga funktioner på vår webbsida i hela sin omfattning.

Kontaktmöjlighet

På vår sida ger vi dig möjligheten att kontakta oss via e-post och/eller ett kontaktformulär. I så fall sparas de av användaren lämnade uppgifterna i syfte för bearbetning av kontakttagningen. Uppgifterna kommer endast att lämnas ut till tredje part om du uttryckligen godkänner det på det motsvarande formuläret. Det görs heller ingen jämförelse av de på så vis samlade uppgifterna med de data som har samlats in av andra komponenter på vår sida.

Nyhetsbrev

Om jag anmäler mig hos Holle baby food AG eller/och Holle Babyclub.de /Holle Babyclub.ch för nyhetsbrev, godkänner jag att Holle baby food AG skickar mig regelbunden information via e-post om följande produktsortiment: spädbarnsmat, hälsotips, nyheter om spädbarnsutveckling, allmän information om barnnäring. Mitt godkännande kan jag återkalla när som helst gentemot Holle baby food GmbH, dina personliga uppgifter raderas då direkt.

Vår partner för utskickning av nyhetsbrevet är firman CleverReach GmbH & Co. KG i D-26180 Rastede (info@cleverreach.com). Dina personuppgifter kommer att behandlas enligt EU:s allmänna uppgiftsskyddsförordning och att säkras genom kryptering.

Användning av Google-Analytics med anonymiseringsfunktion

Denna sida använder sig av Google-Analytics, en webbanalystjänst från företaget Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, i det följande ”Google”. Google-Analytics använder s.k. ”cookies”, dvs. textfiler som lagras på din dator för att möjliggöra en analys av din användning av webbsidan.

Den information som skapas av dessa cookies, t.ex. tid, plats och frekvens för din användning av denna webbplats inklusive din IP-adress, skickas till en Google-server i USA och lagras där. Vi använder på vår webbsida Google-Analytics med IP-anonymiseringsfunktion. Därför har Google dessförinnan förkortat din IP-adress och på så sätt anonymiserats inom medlemsländerna i EU eller i andra länder som är delaktiga inom det Europeiska ekonomiska området.

Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbsidan, sammanställa rapporter till ossom aktiviteten på webbplatsen och förse webbplatsens ägare med ytterligare tjänster som är kopplade till webbplatsen och internetanvändning. Google kommer vid behov även vidarebefordra informationen till tredje part ifall det är föreskrivet av gällande lag eller om tredje part behandlar dessa uppgifter i uppdrag från Google.

Enligt egen försäkran kommer Google i inget fall koppla ihop din IP-adress med andra data från Google. Du kan förhindra installationen av cookies genom att ställa in säkerhetsinställningarna i din webbläsare på lämpligt sätt; men observera då att detta kan innebära att du eventuellt inte kommer att kunna använda alla funktioner fullt ut på vår webbsida.

Dessutom tillhandahåller Google för de mest vanliga webbläsarna ett avaktiveringsalternativ vilket ger dig mer kontroll över vilka uppgifter som samlas och bearbetas av Google. Om du aktiverar denna funktion överförs ingen information om ditt besök på webbsidan till Google Analytics. Dock förhindrar aktiveringen inte att information förmedlas till oss eller till andra av oss eventuellt anlitade webbanalystjänster. Mer information om den av Google tillhandahållna avaktiveringsfunktionen samt om aktiveringen av detta alternativ kan du få via följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Användning av YouTube-komponenter med utökad dataskyddsfunktion

På vår webbsida använder vi komponenter (videon) från företagetet YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, ett dotterbolag till Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Här använder vi oss av YouTubes alternativ " – läge för utökad sekretess - ".

När du öppnar en sida som innehåller en inbäddad videoinspelning, skapas en förbindelse till YouTube-servrarna och innehållet visas genom meddelande till din webbläsare på internetsidan. Enligt uppgift från YouTube överförs endast data till YouTube-servern i " – läge för utökad sekretess -", i synnerhet informationen om vilka av våra webbsidor du har besökt, när du spelar upp videon.

Om du samtidigt är inloggad hos YouTube, tilldelas denna information ditt medlemskonto hos YouTube. Det kan du förhindra genom att du avanmäler dig från ditt medlemskonto innan du besöker vår webbsida.

Mer information om YouTubes sekretesspolicy/dataskydd tillhandahålls av Google på följande länk:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Information/Återkallande/Borttagning

Enligt den federala dataskyddslagen (Bundesdatenschutzgesetzes) kann du alltid kostnadsfritt vända dig till oss om du har frågor om insamling, behandling eller användning av dina personliga uppgifter samt deras korrigering, blockering, borttagning eller återkallande av ett tidigare beviljande. Vi vill påpeka om att du har rätt att begära en korrigering av felaktiga data eller borttagning av dina personliga uppgifter, såvida det inte förhindras av en lagstadgad skyldighet att förvara dessa.

Dataskyddsombud:  Thomas Hornfeck   THornfeck@holle.ch