Integritetspolicy

Integritetspolicy

Allmän upplysning och obligatorisk information

Stödd på den allmänna europeiska dataskyddsförordningen ( EU-DSGVO resp. GDPR) som gäller i Europa sedan den 25.05.2018 och med stöd av artikel 13 i den schweiziska federala författningen  samt gällande dataskyddsbestämmelser i Schweiz (Datenschutzgesetz, DSG) har varje person till skydd av sin privatsfär samt rätt till skydd mot missbruk av personliga uppgifter. Vi följer dessa bestämmelser. Personliga uppgifter behandlas strikt konfidentiellt och varken säljs eller vidarebefordras till tredje part. Den schweiziska uppdragstagaren (tjänsteleverantör) är enligt art. 7 DSG skyldig att med hjälp av motsvarande tekniska och organisatoriska åtgärder skydda personliga uppgifter. Detta konkretiseras i art. 8 - 10 DSG.

I nära samarbete med våra hostingleverantörer strävar vi alltid efter att skydda databaserna så bra som möjligt mot främmande åtkomst, förluster, missbruk eller förfalskning. Vi vill påpeka att den internetbaserade dataöverföringen kan ha säkerhetsluckor, följaktligen ett komplett skydd mot åtkomst från andra aldrig garanteras.

Benämning av ansvarig enhet

Den ansvariga enheten för databearbetningen på denna webbsida är:

Holle baby food AG
Lörracherstrasse 50
CH-41 Riehen

Återkallelse av ditt samtycke till databehandlingen

Endast med ditt utryckliga samtycke är vissa aktiviteter i samband med databearbetningen möjliga. Du kan när som helst återkalla ditt tidigare givna samtycke. För att återkallelsen av samtycket skall gälla räcker ett informellt meddelande per e-post till oss. Databearbetningens laglighet påverkas inte fram tills återkallelsen lämnas in.

Besvärsrätt hos den behöriga tillsynsmyndigheten

Som drabbad person har du besvärsrätt hos den behöriga tillsynsmyndigheten om det har skett en överträdelse mot dataskyddsrättigheter. Den behöriga tillsynsmyndigheten beträffande frågor kring data- och uppgiftsskydd är den motsvarande dataskyddsansvarige (Landesdatenschutzbeauftragter) i den delstat i vilken vårt företag har sitt säte. Via följande länk finner du en lista med dataskyddsansvariga samt deras kontaktuppgifter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Rätt till överföring av data

Du har rätt att begära att data, som vi bearbetar på grundval av ditt samtycke eller bearbetar automatiskt i fullföljandet av ett avtal, lämnas över till dig eller till tredje part. Tillhandahållandet sker i ett maskinläsbart format. Om du kräver den direkta överföringen av data till en annan ansvarig sker detta endast såvida det är tekniskt genomförbart.

Rätt till upplysning, korrigering, blockering, borttagande

Du har enligt gällande lagar rätt att när som helst begära kostnadsfri upplysning om dina lagrade personliga uppgifter, deras härkomst, deras mottagare och ändamålet för databehandlingen och om så behövs, rätt till korrigering, spärrande eller borttagning av dessa uppgifter/data. I detta avseende och även vid ytterligare frågor i ämnet personliga data kan du när som helst vända dig till oss via de i redaktionsrutan angivna kontaktmöjligheterna.

SSL- bzw. TLS-chiffrering

Av säkerhetsskäl och som skydd vid överföringen av konfidentiella innehåll som du skickar till oss som sidooperatör, tillämpar vår webbsida en SSL-resp. TLS-chiffrering. På så sätt kan tredje part inte läsa data som du lämnar till oss på denna webbsida. Du känner igen en chiffrerad förbindelse på din webbläsares „https://“-adressfältet och på låssymbolen i webbläsarraden.

Serverlogg-filer

I serverlogg –filer samlar och lagrar webbsidans leverantör automatiskt information som din webbläsare automatiskt överlämnar till oss. Dies sind:

  • Beök på sidan i vår domän
  • Datum och klocktid för serverförfrågan
  • Webbläsartyp och webbläsarversion
  • Operativsystem som används
  • Referens-URL
  • Värdnamn på den förfrågande datorn
  • IP-adress

Inga av dessa data sammankopplas med andra datakällor. Rättslig grund för databehandlingen är art. 6 stycke 1 lit. b GDPR, som tillåter bearbetningen av data för att fullfölja ett avtal eller i samband med åtgärder innan avtalet ingås.

Kontaktformulär

På kontaktformulär förmedlade data lagras tillsammans med dina kontaktuppgifter för att kunna bearbeta din förfrågan och för att kunna svara på följdfrågor. Dessa data vidarebefordras inte utan ditt samtycke.

Bearbetningen av de i kontaktformuläret angivna uppgifterna sker uteslutande först efter att du gett ditt samtycke (art. 6 stycke 1 lit. a GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt tidigare givna samtycke. För att återkallelsen av samtycket skall gälla räcker ett informellt meddelande per e-post till oss. Databearbetningens laglighet påverkas inte fram tills återkallelsen lämnas in.

Via kontaktformuläret överlämnade uppgifter stannar kvar hos oss till du ber oss att ta bort dem, återkallar ditt samtycke till datalagringen eller det inte längre är nödvändigt att lagra dina data. Bindande lagar – särskilt lagringsperioder – påverkas inte av detta.

Newsletter-data

För att skicka dig våra nyhetsbrev behöver vi din e-postadress. Vi behöver också din bekräftelse att den angivna e-postadressen är rätt och att du samtycker med mottagandet av våra nyhetsbrev. Fler data kommer inte att samlas in eller så sker det på frivillig basis. Användningen av data sker endast i syfte att skicka nyhetsbreven.

De data som samlas in vid anmälan till nyhetsbreven kommer endast att behandlas efter ditt samtycke (art. 6 stycke 1 lit. a GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt tidigare givna samtycke. För att återkallelsen av samtycket skall gälla räcker ett informellt meddelande per e-post till oss. Databearbetningens laglighet påverkas inte fram tills återkallelsen lämnas in.

Inlämnade uppgifter i samband med ett abonnemang raderas vid uppsägning av abonnemanget. Om dessa data har lämnats till oss för andra ändamål eller på en annan plats, stannar de kvar hos oss.

CleverReach

För distributionen av nyhetsbrev (Newsletter) använder vi tjänsten CleverReach. Tjänsteleverantör är företaget CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. Med denna tjänst kan vi organisera och analysera försändelsen av nyhetsbrev. De data som du angav när du beställde nyhetsbreven, som t.ex. din e-postadress, sparas på CleverReachs servrar. Servrarna befinner sig i Tyskland.

Försändelsen av nyhetsbrev med hjälp av tjänsten från CleverReach tillåter oss att analysera mottagarens aktiviteter. Analysen visar oss bl.a. hur många mottagare som har öppnat sina nyhetsbrev och hur ofta de har klickat på länkar i nyhetsbreven. CleverReach stöder konverteringsspårning (conversion-tracking) för att kunna analysera om det har klickats på en länk efter dessförinnan definierad aktivitet, tex. Ett köp av en produkt. Detaljer om datanalyser från CleverReach kan du läsa på: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Bearbetningen av data sker på grundval av ditt samtycke (art. 6 stycke 1 lit. a GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt tidigare givna samtycke. För att återkallelsen av samtycket skall gälla räcker ett informellt meddelande per e-post till oss. Databearbetningens laglighet påverkas inte fram tills återkallelsen lämnas in.

Om du inte längre vill att CleverReach genomför analyser måste du säga upp nyhetsbreven. För uppsägningen räcker ett informellt meddelande till oss med e-post eller säg upp dig via ”utskrivnings”-länken i nyhetsbrevet.

Inlämnade uppgifter i samband med ett abonnemang raderas vid uppsägning av abonnemanget från våra servrar och CleverReachs servrar. Om dessa data har lämnats till oss för andra ändamål eller på en annan plats, stannar de kvar hos oss.

Detaljer om integritets- och dataskyddsbestämmelserna hos CleverReach kan du läsa på: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Uppdragsbehandling

För att fullständigt kunna fullfölja de lagstadgade bestämmelserna avseende integritets- och dataskydd har vi slutit ett avtal med CleverReach angående bearbetningen av uppdrag.

YouTube

För integreringen och visningen av videoinnehåll använder vår webbsida insticksprogram (plugins) från YouTube. Leverantör av videoportalen är företaget YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

När en sida med integrerad YouTube-Plugin öppnas, upprättas en anslutning till servrarna hos YouTube. YouTube kan på så sätt ta reda på vilka av våra sidor du har besökt.

YouTube kan tilldela dina surfaktiviteter direkt till din personliga profil ifall du är inloggad på ditt YouTube-konto. Genom att logga ut har du möjligheten att förhindra detta.

Användningen av YouTube sker i intresse av att på bästa sätt kunna visare våra erbjudanden på webben. Det utgör ett ”berättigat intresse” enligt art. 6 stycke 1 lit. f GDPR.

Detaljer om hanteringen av användardata finner du You Tubes integritetsskyddspolicy på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Cookies

På vår webbsida använder vi cookies. Cookies är små textfiler som din webbläsare sparar på din dator. Cookies hjälper oss att göra våra tjänster mer användarvänlig, effektivare och säkrare.

Vissa cookies är s.k. “session-cookies.” Sådana cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Däremot förblir andra cookies lagrade på din dator tills du själv raderar dessa. Sådana cookies hjälper oss att känna igen dig när du åter besöker vår webbsida.

Med en modern webbläsare kan du övervaka, begränsa eller förhindra lagringen av cookies. Många webbläsare kan man konfigurera på så sätt att cookies raderas automatiskt när programmet stängs. Avaktiveringen av cookies kan ha till följd att vår webbsida endast fungerar i begränsad omfattning.

Lagringen av cookies, vilka är nödvändiga för att genomföra elektroniska kommunikationsaktiviteter eller för att tillhandahålla vissa av dig begärda funktioner (t.ex. varukorg) sker enligt villkoren i art. 6 stycke 1 lit. f GDPR. Som ägare av denna webbsida har vi ett berättigat intresse av lagringen av cookies för att kunna tillhandahålla en tekniskt felfri och smidig leverans av våra tjänster. Såvida andra cookies lagras (t.ex. för analysfunktioner) kommer dessa att behandlas separat i denna dataskyddsförsäkran.

Google Analytics

Vår webbsida använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Webbanalystjänstens leverantör är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder sig av "cookies." Det är små textfiler som din webbläsare lagrar på din dator och möjliggör en analys av hur du använder webbsidan. Med hjälp av cookies skapad information om din användning av vår webbsida vidarebefordras till en Google-server och lagras där. I regel befinner sig servern i USA.

Lagringen av Google-Analytics-cookies sker enligt art. 6 stycke 1 lit. F GDPR. Som operatör av denna webbsida har vi ett berättigat intresse i analysen av användaraktiviteter för att kunna optimera vår webbpresentation och eventuellt även reklam.

IP-anonymisering

Vi använder Google Analytics i kombination med funktionen IP-anonymisering. Den garanterar att Google förkortar din IP-adress inom medlemsländerna i EU eller i andra avtalsländer inom den europeiska ekonomiska europeiska samarbetet innan de vidarebefordras till USA. Endast i undantagsfall överför Google hela IP-adressen till en server i USA och förkortas där. På uppdrag av oss kommer Google att använda denna information för att utvärdera hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och för att tillhandahålla ytterligare tjänster förknippade med webbplatsanvändningen och internetanvändningen gentemot oss som webbplatsoperatör. IP-adressen som i samband med Google Analytics överförts från din webbläsare sammankopplas inte med andra data av Google.

Webbläsar -plugin

Du kan förhindra lagringen av cookies. I så fall kommer du dock eventuellt inte kunna använda alla funktioner på denna webbplats i deras fulla omfattning. Du kan dessutom förhindra att Google registrerar data som gäller din användning av webbplatsen inkl. din IP-adress, samt Googles bearbetning av dessa data. Detta möjliggörs genom att du laddar ned och installerar en webbläsar-plugin som du hittar på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Invändning mot dataregistrering

Du kan förhindra att dina data registreras genom Google Analytics genom att klicka på följande länk. En Opt-Out-cookie förhindrar att dina data registreras vid kommande besök på denna webbsida: Avaktivera Google Analytics.

Mer information om hantering av användaruppgifter hos Google Analytics hittar du i Googles integritetsskyddspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Dataskyddsansvarig

Vi har utnämnt en dataskyddsansvarig.

Thomas Hornfeck
Lörracherstrasse 50
CH-4125 Riehen

E-post: THornfeck@holle.ch

Källa: Dataskyddskonfigurator av mein-datenschutzbeauftragter.de