Demeter-kvalitet

Omfattande kvalitet tack vare naturens kraft

Livsmedel som förses med Demeter-symbolen produceras enligt riktlinjerna för biodynamisk odling. Tillverkningen sker helt i harmoni med naturen. Demeter-jordbrukare har alltid en omfattande kvalitet hos sina produkter i främsta fokus. Oavsett om det gäller jordmån, utsäde, växter, djur eller människor – varje element fyller en viktig och oersättlig funktion inom lantbruket och står i ett samverkande förhållande till de andra.  På så sätt bildar bondgården en i stort sett sluten, mycket naturlig och levande organism.
Kemisk-syntetiska gödsel- och sprutmedel eller genteknik är förbjudna inom den biodynamiska odlingen, så även tillsatsen av tvivelaktiga tillskottsämnen vid förädling av produkterna.

Demeter-jordbruket är unikt i sin konsekvens och helhetssyn och säkerställer att den biodynamiska odlingen ger mer tillbaka än den tar från naturen.

90 år biodynamiskt – på kurs in i framtiden

2014 firar Demeter ett stort jubileum: 1924 höll Rudolf Steiner framför intresserade jordbrukare i Koberwitz de föredrag som betecknas som ”Kurs för lantbruket” och som bildar grunden för Demeter-lantbruket. Idag, 90 år senare, arbetar runt 1 400 lantbrukare och över 330 förädlingsföretag enligt det biodynamiska produktionssättet. Som internationellt Eko-märke är Demeter representerat på samtliga kontinenter. I närmare 50 länder, från Argentina till Ungern, brukar och odlar omkring 8 000 lantbrukare nästan 160 000 hektar yta biodynamiskt enligt Demeter-riktlinjerna. Mer information finner du på Demeter-jubileumssidorna.