Demeter-kött

Kvalitet genom respekt för naturen

Djurhållningen intar en central roll i den biodynamiska gårdsorganismen. Demeter är det enda ekologiska odlingsförbundet som föreskriver obligatorisk djurhållning och kan på så sätt uppvisa ett konsekvent kretslopp.

Demeter sätter standarder när det gäller artspecifik hantering av djur. Exempelvis har Demeter-kor horn. Här avstår man från en smärtsam avhorning. Demeter-lantbrukare är övertygade att varje levande varelses integritet och välbehållenhet är avgörande för en positiv utveckling av hela gårdsorganismen.

Kriterier för Demeter-djurhållning:

Artspecifik djurhållning med mycket plats och frigång
Djurskydd genom respekt för djurens integritet, ingen avhorning eller kupering av snablar
100 % ekologiskt foder, till stor del från den egna gården
Prioritet för naturliga läkeprocesser vid sjukdomar
Bearbetning som höjer kvaliteten