Demeter-kött

Kvalitet genom respekt för naturen

Djurhållningen intar en central roll i den biodynamiska gårdsorganismen. Demeter är det enda ekologiska odlingsförbundet som föreskriver obligatorisk djurhållning och kan på så sätt uppvisa ett konsekvent kretslopp.

Demeter sätter standarder när det gäller artspecifik hantering av djur. Exempelvis har Demeter-kor horn. Här avstår man från en smärtsam avhorning. Demeter-lantbrukare är övertygade att varje levande varelses integritet och välbehållenhet är avgörande för en positiv utveckling av hela gårdsorganismen.

Kriterier för Demeter-djurhållning:

Artspecifik djurhållning med mycket plats och frigång
Djurskydd genom respekt för djurens integritet, ingen avhorning eller kupering av snablar
100 % ekologiskt foder, till stor del från den egna gården
Prioritet för naturliga läkeprocesser vid sjukdomar
Bearbetning som höjer kvaliteten

Kvalitet genom etiska krav på djurhållningen

Sedan flera år köper Holle fjäderfäkött från Freiland Puten Farenzhausen GmbH. Företagets VD, Carsten Bauck, är en av initiativtagarna till det år 2012 bildade Bruderhahn Initiative Deutschland (BID), vilka ställer höga ekologiska och etiska krav avseende hållning av värphöns och Bruderhahn-uppfödning. 

Holle stöder Bruderhahn Initiative Deutschland sedan 2013 genom att tillförsäkrat köpa kycklingkött från Bruderhahn-gårdar. Från mars 2014 använder Holle endast Bruderhahn-kycklingkött för sin ekologiska barnmat.

Sätta nya standarder genom att nobba oetiska metoder

Bruderhahn Initiative Deutschland har satt som mål att utveckla alternativ och etiskt godtagbara lösningar för uppfödning inom fjäderfäbranschen. Till exempel genom uppfödning av hybridhöns, förlängning av produktionstiden eller uppfödning av manliga värphönskycklingar som vanligtvis annars slaktas efter att ha kläckts, eftersom de inte anses vara ekonomiska.

Bruderhahn Initiative Deutschland tar upp ämnet om värphönsens bröder och har utvecklat ett alternativ i detta sammanhang: Alla bröder till värphöns får leva och föds upp, även om det innebär en ekonomisk förlust.

BID märke – Kvalitetsgaranti från Bruderhahn Initiative Deutschland

Produkter som har BID-märket garanterar följande kriterier:

Bruderhahn-uppfödning
Premiumhållning
Ekocertifierad
Antibiotikafri
100 % eko-foder

Med BID-märket kännetecknas alla produkter (ägg och kött) som har producerats enligt BID-direktiven. Provningar och certifieringar utförs av oberoende kontrollinstanser. Vår certifieringsprocess koordineras av det tyska organet Gesellschaft für Ressourcenschutz (GFRS, DE ÖKO-039; www.gfrs.de).

Mer information om BID-projektet finner du här.

Högsta möjliga transparens för bästa möjliga kvalitet

Bauckhof-gården ställer stora krav på en god insyn, t.ex. genom installerade webbkameror i stallen, som gör det möjligt för konsumenterna att kunna övertyga sig själva om en artanpassad, etisk och ekologisk hönshållning på Bauckhof-gården.

Övertyga dig själv: Här kommer du till webbkameran i Bruderhahn-stallet på gården Bauckhof Klein Süstedt.