Demeter-mjölk

Demeter håller högsta standard inom djurhållning

Mjölk är inte alltid lika med mjölk och Demeter-mjölk samlar de flesta pluspoängen. En artanpassad fodring av nötkreaturen och en skonsam och värdebevarande förädling, som i Demeter-mejerierna, ger enligt dagens kunskaper de bästa förutsättningarna för en hälsofrämjande mjölkkvalitet.

Inga kor utan horn – Demeter håller högsta standard inom djurhållning

Korna på Demeter-bondgårdar har horn. Inte bara för att hornen är vackra, de är även viktiga för djurets matsmältning och ämnesomsättning. Den artspecifika djurhållningen har inverkan på innehållet i komjölken. Den innehåller speciellt mycket vitamin E och betakaroten. I fettet finns en hög andel av värdefulla Omega-3- och Omega-6-fettsyror. Genom den höga andelen örter i fodret blir mjölken välsmakande och harmonisk.

Den enda i Demeter-kvalitet


För tillverkningen av Holles ekologiska mjölkprodukter används värdefull Demeter-mjölk. Anmärkningsvärt är: Demeter-jordbrukare verkar för en artspecifik djurhållning, där man avstår från smärtsamma avhorningar på kor. Hornen är en naturlig beståndsdel och är viktiga för kornas matsmältningsprocess, vilket inverkar väsentligt på hela organismen och följaktligen på mjölkens kvalitet. Resultatet blir att Demeter-kor ger högkvalitativ mjölk – den ideala basen för Holles ekologiska mjölkprodukter. Mer information om Demeter-lantbruk finner du på www.demeter.de

Mer om våra Holle-spädbarnsmatsorter