Kvalitetskriterier

Garanti för bästa möjliga produktsäkerhet

Obelastade livsmedel genom användning av biodynamiska och/eller ekologiska råvaror. Redan från början kan man på så sätt utesluta rester från bekämpningsmedel och kemisk-syntetiska gödningsmedel.
Ingredienserna i vår barnmat kommer från biodynamiskt och ekologiskt jordbruk.
Ett tillitsfullt samarbete och mångåriga kontrakt med Demeter-certifierade lantbrukare garanterar inköp av felfria och bästa möjliga råvaror.
Största omsorg ges till ingredienserna och deras bearbetning. Detta säkerställs genom ständiga kontroller av råvaror, mellanprodukter och de färdiga varorna.
För varje produkt finns det en omfattande kontrollplan som utöver analyser av rester även genomför ett flertal sensoriska provningar.
För varje produkt gäller: Garanterat ingen användning av gentekniskt manipulerade ingredienser (EU-förordningen om ekologisk produktion). Utan tillsatser av konstgjorda arom-, färg- eller konserveringsämnen (utan lag). Utan tillsats av kristallsocker.

Demeter är varumärket för produkter som producerats med biodynamiska lantbruksmetoder. Endast strikt kontrollerade samarbetspartner får använda Demeter-märkningen. Från odling till bearbetning genomförs omfattande kontroller om Demeter-förbundets konsekventa riktlinjer uppfylls, som är avsevärt strängare än direktiven för den kontrollerat-ekologiska odlingen. Du kan läsa mer om det på de nästa sidorna eller på www.demeter.de.

Här kommer du till vårt Demeter-certifikat

EU-EKO-loggan garanterar dig att gällande lagstadgade villkor för den ekologiska odlingen uppfylls, men även att råvarorna är omsorgsfullt förädlade: kontrollerat-ekologiskt enligt EG-förordningen om ekologisk produktion. Under den gröna loggan står kontrollställets nummer, som visar dig var produkten har tillverkats och kontrollerats. Därunder finner du uppgifter om de bearbetade produkternas härkomsthärkomsten av de bearbetade råvarorna, t.ex. ”EU-lantbruk“.

Här kommer du till våra Ekocertifikat och intyg enligt Eko-förordningen.